Velikonoce v Domově

02. 04. 2021
Velikonoce v karanténě

Letošní Velikonoce se nesly v duchu přísným opatření, omezení a zákazů. Toto však nezabránilo našim klientům a jejich pečovatelům, aby si tyto svátky pořádně užili. Již týden dopředu byly přípravy v plném proudu. Vše jsme si vyrobili sami. Nejzdatnější tvůrkyně byly paní Hanička a paní Boženka, práce jim šla od ruky, takže, s šikovností sobě vlastní, vyrobili krásné zajíčky a motýlky, kterými jsme ozdobili skoro celý Domov. Okna, pokojové květiny, venkovní stromy… nic se výzdobě nevyhnulo. Zkrátka, i přes všechny překážky, naše Velikonoce byly pohodové a krásné a my jsme si je naplno užili.

top