Domov pro seniory

Cílová skupina

Osoby s chronickým onemocněním či jiným zdravotním postižením, osoby starší 55 let a senioři, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí.

Kapacita Domova

V současné době jsme schopni zajistit 100% péči patnácti klientům.

Cíle služby

  • Zachovat a rozvíjet stávající úroveň schopností, dovedností a samostatnosti, přirozených sociálních vazeb uživatelů v souladu s důstojným a aktivně prožitým stářím.
  • Zachovat soběstačnost uživatelů při běžných činnostech, podporovat je v běžném způsobu života.
  • Zajišťovat zlepšení životní situace uživatelů, zajistit vyřizování potřebných záležitostí na úřadech, u lékaře a pomoc při ochraně práv.
  • Vytvářet uživatelům podmínky pro seberealizaci, uplatňovat jejich vlastní vůli při rozhodování formou aktivní spoluúčasti v souladu s psychickým i fyzickým zdravotním stavem.
  • Zvyšovat kvalitu individuálně poskytovaných služeb, vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro uživatele sociální služby, rozvíjet a zlepšovat spolupráci s rodinami.
  • Rozvíjet u uživatelů vzdělávací, zájmové a volnočasové aktivity.
  • Poskytovat pomoc seniorům využívat dostupné služby pro veřejnost v okolí.
  • Zachování lidské důstojnosti klienta, poskytování pomoci vycházející z individuálních potřeb uživatele, podpora a rozvoj samostatnosti, motivace ke zlepšení sociální situace, posilování sociálního začleňování i dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů.

Etický kodex pracovníka domova

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
29. 05. 2021 Etický kodex pracovníka Domova .pdf 52 kB Stáhnout

Mohlo by vás zajímat

top