Domov pro seniory

Cílová skupina

Osoby s chronickým onemocněním či jiným zdravotním postižením, osoby starší 55 let a senioři, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí.

Kapacita Domova

V současné době jsme schopni zajistit 100% péči patnácti klientům.

Cíle služby

  • Zachovat a rozvíjet stávající úroveň schopností, dovedností a samostatnosti, přirozených sociálních vazeb uživatelů v souladu s důstojným a aktivně prožitým stářím.
  • Zachovat soběstačnost uživatelů při běžných činnostech, podporovat je v běžném způsobu života.
  • Zajišťovat zlepšení životní situace uživatelů, zajistit vyřizování potřebných záležitostí na úřadech, u lékaře a pomoc při ochraně práv.
  • Vytvářet uživatelům podmínky pro seberealizaci, uplatňovat jejich vlastní vůli při rozhodování formou aktivní spoluúčasti v souladu s psychickým i fyzickým zdravotním stavem.
  • Zvyšovat kvalitu individuálně poskytovaných služeb, vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro uživatele sociální služby, rozvíjet a zlepšovat spolupráci s rodinami.
  • Rozvíjet u uživatelů vzdělávací, zájmové a volnočasové aktivity.
  • Poskytovat pomoc seniorům využívat dostupné služby pro veřejnost v okolí.
  • Zachování lidské důstojnosti klienta, poskytování pomoci vycházející z individuálních potřeb uživatele, podpora a rozvoj samostatnosti, motivace ke zlepšení sociální situace, posilování sociálního začleňování i dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů.

Etický kodex pracovníka domova

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
29. 05. 2021 Etický kodex pracovníka Domova .pdf 52 kB Stáhnout

Mohlo by vás zajímat